Sakarya Medya :: Sakarya Haber :: Sakarya Portal ::

Doğal Gaz Faturalarındaki Tüketim Hesaplamaları

AGDAŞ'tan “Doğal Gaz Faturalarındaki Tüketim Hesaplamalarıyla” ilgili Açıklama yapıldı.

Doğal gaz faturalarında bulunan “Düz. Tük.” (Düzeltilmiş Tüketim) hanesinin, tüketim harici fazla ücret alındığına dair yanlış anlaşılmalara yol açtığı tespit edilmiştir.
Şirketimiz tarafından yapılan faturalama işlemleri “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.
Sayaçtan okunan ham tüketim ile düzeltilmiş tüketim arasındaki fark; basınç ve sıcaklığa bağlı olarak hesaplanan düzeltme katsayısı iletüketim miktarının enerji birimine dönüştürülürken kullanılan kalorifik değere baz edilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğal gaz tüketimlerinin fiyatlandırılması düzeltilmiş tüketim (Sm3) üzerinden yapılmaktadır. 1 Sm3 gaz ise; 1 atmosfer (1,01325 bar) basınç ve 15 °C koşullarındaki gaz hacmine karşılık gelmektedir. Mekanik sayaçlar üzerinden yapılan ölçümlerde gazın basıncı, sıcaklığı, düzeltme katsayısı ve doğal gazın kalorifik değeri dikkate alınamadığı için, sayaçlardan geçen gazın hacmi Sm3 olarak ölçülememektedir. Sayaçlardan okunan ham tüketimlerin düzeltilmiş hacimleri elektronik olarak el terminallerinde hesaplanarak fatura üzerinde gösterilmektedir. Faturalar üzerinde tespit ettiğiniz hacim farklılığı yapılan bu düzeltme nedeniyle oluşmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla, AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.

21 Ocak 2014 Salı 23:24

http://www.sakaryamedya.com/haber/dogal-gaz-faturalarindaki-tuketim-hesaplamalari-29160.html