hilmi
Sakarya Medya :: Sakarya Haber :: Sakarya Portal ::
naci
Son Dakika
Sakarya Stratejik Planı 2030 için rehber olacak Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörünün nabzı Sakarya’da atacak MÜSİAD TURİZMİ CANLANDIRACAK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYOR Sakarya Stratejik Planı İlimize Hayırlı Olsun KAMUOYU DUYURUSU İnternet erişimi olmayan bölgelerde öğrencilere hizmet İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.09.2020 Tarih ve 2020/83 Nolu Kararı 81 İl Valiliği'ne Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge Gönderildi Son genelgenin ardından denetimler artt Unkapanı yeni bir yaşam alanı olacak
Sakarya Stratejik Planı 2030 için rehber olacak
Sakarya Stratejik Planı 2030 için rehber olacak
 

Sabiha Gökçen’e seferler 18 Eylül’de başlıyor
Sabiha Gökçen’e seferler 18 Eylül’de başlıyor
 
Sakarya Stratejik Planı İlimize Hayırlı Olsun
Sakarya Stratejik Planı İlimize Hayırlı Olsun
 
KAMUOYU DUYURUSU
KAMUOYU DUYURUSU
Meclis Sapanca Gölü son konuşmalar
 

Meclis Sapanca Gölü son konuşmalar

Sapanca Gölü Mecliste Böyle Konuşuldu

16 Ocak 2014 Perşembe 03:33
Yazdır
meclis sapanca gölü son konuşmalar

HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sapanca Gölü'nün göl sularının azalması ve bu azalmanın hem çevre yönünden hem de oluşabilecek muhtemel sorunların araştırılmasının ve alınması gereken tedbirlerin temini yönünden bir araştırma önergesi verilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilmiş olan bu Meclis araştırması açılması hakkındaki teklifin AK PARTİ Grubu adına aleyhine söz almış bulunmaktayım, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sakarya, ülkemizin en güzel illerinin başında yer almaktadır. Yeşili, denizi, gölü, nehri, sularıyla, tabiatın her çeşidiyle bir örnek teşkil etmektedir. Değerli milletvekillerimizin de söylediği gibi, nadide bir yer, nadide bir göldür. Dolayısıyla, bu göz kamaştıran yerimizi, yerleşim yerimizi ve gölümüzü de korumak, ona gereken önemi vermek, hatta hayatımızın bir bölümü olan bu içme suyu kaynağımızı çok iyi koruyup çok iyi değerlendirmek durumunda olduğumuzu biliyorum. Dolayısıyla, bugün buradaki bu değerlendirmelerde dikkat edilecek önemli konular söylendiği için teşekküre değer buluyorum her birisini.

Sapanca Gölü, ilimizin neredeyse tamamına, büyükşehir olduktan sonra SASKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle de neredeyse tamamına su temin eden bir içme suyu kaynağı. Dolayısıyla, çok önemli bir kaynak. Bu kaynakla ilgili, aynı zamanda, yapılan analizler, laboratuvar testleri, sürekli gözlemler üniversitelerin uzmanları tarafından da değerlendirildiğinde OECD tarafından o kriterlere göre birinci sınıf içme suyu olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla, ciddi bir önemi vardır. Şimdi, diğer tarafı da birinci sınıf sulak alandır. Bunun da şöyle bir derinliği var: Derin bir göl olmamakla birlikte etrafı yerleşim yeriyle de sarılmış, yaklaşık 57 metre derinliğinde -en derin yeri- ve 39 kilometrelik bir çevre genişliği var kıyılarında. Dolayısıyla, yaklaşık 26 kilometresi Sakarya il hudutlarında, 13 kilometresi Kocaeli il hudutlarında bulunan bu gölümüzün, daha çok Sakarya Büyükşehir Belediyemizin, Sakarya'mızın gözetimi ve denetimi, daha doğrusu ilgisi altında bulunduğunu, üstelik, içme suyunun çoğunun temin edildiği yer olarak da bizim daha fazla burada hak ve salahiyetimizin, ilgimizin bulunması gerektiğini biliyorum.

Göl havzası da havza olarak tarif edilmiş ve 252 kilometrekarelik bir yüzölçümüyle önemli bir değer ihtiva etmektedir. Bu gölün denizden yüksekliği de 31 metre. Gölün de içme suyunun kullanıldığı normla rejim şartlarında 44 kilometrekarelik bir yüzey alanı var. Şimdi, çevreden irili ufaklı 17 adet dere su taşıyor göle. Bu dereler su taşırken -tabii kirleticiler de var- bir yandan da bu 17 derenin getirdiği suyu bir başka dere, Çark Deresi dediğimiz bir dere de tahliyesini yapıyor desek doğrusunu söylemiş olurum, tahliyesi yapılıyor, doğal bir dere ama tahliyesi yapılıyor. Dolayısıyla, bir kapakla su miktarı orada bununla kontrol ediliyor. Şehrin de içme suyu böylece o kontrolle sağlanmış oluyor. Dolayısıyla, yıllık ortalama -aynı zamanda ekolojik denge için de gerekli bu- 10 milyon metreküp su, bu dediğimiz tahliye deresi olan Çark Deresi kanalıyla Sakarya Nehri'ne ulaştırılıyor. Dolayısıyla, bu yatak içerisinde ne kadar canlı varsa, etrafında ihtiyaç varsa, tabiat ihtiyacı, bu Çark suyundan da öyle bir ihtiyaç gideriliyor. O yüzden de yıllık 10 milyon metreküp bir suyun acil ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, yılda ortalama 30 milyon metreküp suyu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kullanıyor, geri kalıyor, çok az bir su. Bunun 68 milyon metreküpünü de Sakarya Büyükşehir Belediyesi içme suyu olarak kullanıyor. Şimdi, bu su… Toplam rezervine baktığımız zaman gölün, 130 milyon metreküp kullanılır aktif su rezervi görünüyor. Normal şartlarda gölün optimum işletmesinin sağlanabilmesi için, çevrenin ve ekolojik şartlarının da sağlanması için bu seviyede tutulması ve bu seviyenin de daima kontrol altında tutulması gerekiyor; Çark Deresi'ne kapakla giden su ve derelerden gelen su, doğal gelen sular, yağmurlar, diğerleri. Bunu temin için Sakarya Büyükşehir Belediyesinde SASKİ Genel Müdürlüğü 2003 yılında Sapanca Gölü'nü içme suyu havzası ilan etmiş, bu dediğimiz havza o. Bu ilanla ciddi bir korumaya girmiş. Dolayısıyla, bu koruma birçok iyilikleri getirmiş -imar faaliyetlerini kontrol altına- sanayi ve ticari faaliyetler, turizm faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, bu kapsamda yer alabilir. Son bir yıldır da Orman ve Su İşleri Bakanlığı, SASKİ ve İSU Genel Müdürlükleri ortak bir şekilde havzanın korunmasıyla ilgili çalışmaları yürütmektedirler. Amaç, daha iyi korunan göl, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir denge sağlanarak canlı ve hayatın ihtiyaçlarını sağlamaktır. Bu amaçla, ilgili büyükşehire ait alt belediyeler de dâhil, 1/25.000'likler, 1/5.000'likler, 1/1.000'lik uygulama imar planları hazırlanmış ve bunlar da hayata geçirilmiş durumdadır.

Gölün korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla da gölün tüm çevresi 33 kilometrelik bir kolektör ve 200 kilometrelik bir şebeke ile sarılmış ve bu atıklar göle gitmeden arıtma sistemine sevk edilme durumuna getirilmiştir. Dolayısıyla, gölü besleyen derelerin temizliği de ayrıca önem taşımaktadır, sadece kolektörler değil. Gölü besleyen derelerin de temizliği sürekli yapılmakta, aynı zamanda sanayi atıkları takip edilmektedir.

Fakat bütün bunlarla birlikte, TÜBİTAK'ın da bir durumu var. TÜBİTAK da Sakarya Büyükşehir Belediyesiyle beraber bir çalışma yürütüyor. Sapanca Gölü'nün öncelikli kirlilik kaynaklarına özgü kontrol teknolojilerinin araştırılıp geliştirilerek göl havzası için uyarlanması projesi ve devamı konuları sürdürülüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehrin en büyük içme suyu kaynağı olan bu gölü gelecekte en iyi şekilde görebilmek için ve Orman Su İşleri Bakanlığıyla bunu daha diri tutabilmek için, kendi imkânlarıyla da, Bakanlık imkânlarıyla da bölgenin en büyük içme suyu barajını Akyazı Ballıkaya'da, Ballıkaya Barajı, bir de yine Büyükşehir Belediyesi Akçay Göleti'ni inşa etmek suretiyle geleceğini, Sapanca Gölü'nü kurtarmak ve içme suyunu daha güvenceli hâle getirmek için tedbirler almış durumdadırlar.

Esasında, gölden TÜPRAŞ tarafından -az önce konuşmacılar da söyledi- alınan su, göl işleme rejimini risk etmektedir. Bu konunun daha yakından takibi gerekmektedir. İlgili kuruluşlar bu konuda girişimlerde bulunmuşlar ve bunların takibini yapmaktadırlar.

Göl çevresindeki doğal, mineralli ve kaynak sularının tamamının yılda 1,5-2 milyon metreküp kadar bir su aldıkları bilinmektedir fakat TÜPRAŞ'ın yıllık su kullanımı 7 ile 9 milyon metreküp. 2014'ten sonra da bir revizyona gidecek, belki 15 milyon metreküpe çıkacak. Dolayısıyla, bu konuda kısaca özetlenecek olursa, 2006 yılında özelleştirilen TÜPRAŞ… Bu özelleştirme esnasında su tahsisi konusunda herhangi bir hüküm görülmemektedir. Bu Millî Emlak Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresinin evraklarında belirtilmektedir. TÜPRAŞ tarafından kullanılan bu 7-9 milyon metreküplük suyun tahakkuk ve tahsili de görülmemektedir.

"Su candır, su hayattır." diyorken, hem israf önlenmeli hem su kullanımı bir bedel karşılığında olmalı hem de ihtiyaç neyse, neredeyse, ne kadarsa ölçü ve denge içinde bunlar karşılanmalıdır.

Alınan ve alınmakta olan tedbirler ve çalışmalar devam etmektedir ve edecektir. Yapılan çalışmaları daha da genişletmek için -elbette ihtiyaçları devam ediyor- çalışmalar devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisince verilmiş olan bu araştırma önergesinin gündem darlığı sebebiyle HASAN ALİ ÇELİK (Devamla) - …bugün için gerekli olmadığını ifade ediyor, gelecek zaman diliminde bu konuların hem yakından takibi hem de bunların daha iyi bir şekilde incelenmesi, sonuçlandırılması ve vatandaşlarımızla daha huzurlu bir çevrede daha iyi bir yaşam sürmelerinin sağlanması amacıyla bir çalışma yapılması gereğini ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, 60'a göre bir düzeltme yapmamız gerekiyor.

BAŞKAN - Düzeltme mi yapmak istiyorsunuz?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Evet.

BAŞKAN -Sisteme girerseniz yerinizden yapabilirsiniz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Sayın Münir Kutluata konuşacak efendim.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Kutluata.

MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

İktidar mensubu Sakarya Milletvekili arkadaşımız aleyhte olduklarını söylediler önergeyle ilgili olarak, sonra da detaylı teknik bilgiler verdiler. Arzu ediyoruz ki bu söylediklerimiz varsa araştırılsın ve önlensin; yoksa olmadığı söylensin. Olmadığı söylenecek olsaydı biz ortaya delillerimizi koyacaktık. Şimdi, bunlara itiraz edilemediğine göre, bu kadar olumsuz gelişme yaşandığına göre, bütün Sakarya ve o çevreden geçen herkes bu endişeyi duyduğuna göre ve Hükûmet ilgilenmez, Meclis araştırmasının önü de kesilirse bu problem nasıl önlenecek, Sapanca Gölü yok olmaktan nasıl kurtarılacak ve Türkiye'nin benzer yerlerinde yaşanan benzer olaylar açısından da caydırıcılık nasıl sağlanacak?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kutluata.

MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: sapanca, gölü, mecliste, böyle, konuşuldu,
Bu haber toplam 283795 defa okunmuştur
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
 
Aksoy Ticaret
asybil
Yazarlar
Anket
En Çok Hangi İçecekleri Seviyorsunuz?
Gazlı İçecekler
Meyva Suları
Sıkma Meyva Suları
Hiçbiri
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Videogaleri
Fotogaleri
Hava Durumu
Havadurumu
Tarihte Bugün
1981 Milli Güvenlik Konseyi gözaltı süresinin 90 günden 45 güne inmesini onayladı.
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
memur alımları, kpss, memur, memurlar Copyright © 2003 Sakaryamedya.com Tüm Hakları saklıdır.
l E-mail: destek@sakaryamedya.com


Yazılım: Haber Sitesi Kur
şevki
ibo
ism
Halı Yıkama
engin
Adasenotomotiv
salon
ali
Ping your blog, website, or RSS feed for Free